Ticaret Hukuku

Anasayfa / Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır. Bu uzmanlık, ticari işlerin kapsandığı geniş kavram sebebiyle, Borçlar Kanunu alanından ayrı tutulur.

×