Şirketler Hukuku

Anasayfa / Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli birimlerinden biridir. Yaşamı sürdürmeye yönelik olan ihtiyaçları karşılamayı sağlayan ekonomi alanında faaliyetlerin hakkaniyetli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bu disiplin, söz konusu bu alandaki tüm yasaları düzenlenmiştir. Şirketler arası rekabet ya da usulsüzlükleri ortadan kaldırmayı ve engellemeyi sağlayan bir hukuk birimi olan şirketler hukuku, ticari faaliyetler sebebiyle meydana gelen zararların ya da borçların da nasıl şekilleneceğini ortaya koyar.

×