İcra Hukuku

Anasayfa / İcra Hukuku

İcra hukuku, geniş ibr alana sahiptir. Asli ve yardımcı olan organları ile bir bütündür. Asli organların yaptığı görevlere bakılacak olursa, icra işlerini yürüten ve burada bulunan icra ve iflas daireleri, icra mahkemeleri ve Yargıtay’ ın İcraları ile ilgilenen noktalar vardır. Bu hukuk alanına yardımcı olan organlara bakılacak olursa, cumhuriyet savcılıkları ve genel mahkemeler ile polisler bu hukuk dalına yardımcı olan işlemler yaparlar.

×